Projecten met een educatieve of sensibiliserende inslag en acties of onderzoeken in verband met de volgende thema’s komen in aanmerking voor een subsidie:

  • de verkeersveiligheid verhogen
  • het fietsen bevorderen
  • milieuvriendelijk verkeer stimuleren
  • het gebruik van het openbaar vervoer doen toenemen of
  • aanzetten tot duurzaam woon-werk-, woon-school-, winkel- en/of recreatieverkeer …

Deadline voor aanmeldingen: 1 oktober 2022

Alleen verenigingen die zijn opgericht op particulier initiatief en de vorm hebben van een vzw of een stichting kunnen de subsidie voor een project aanvragen. Dat moet gebeuren vóór 1 oktober 2022. De subsidie kan maximaal 75% bedragen van de directe personeels- en werkingskosten van het project, met een bovengrens van € 50.000. (Opgelet: infrastructuur komt niet in aanmerking.)

De ingediende projecten zullen beoordeeld worden op basis van vooraf vastgelegde criteria, zoals vernieuwend potentieel, bovenlokaal effect, de afstemming met het Vlaamse mobiliteitsbeleid en kosteneffectiviteit.

Lees er alles over op de webpagina Subsidie voor een mobiliteitsproject van een vereniging of neem contact op met Kimberley Vandamme, afdeling Beleid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken: bel 0494 80 52 24 of stuur haar een berichtje(opent in uw e-mail applicatie).