Vanaf 1 januari 2021 zal de Vlaamse Belastingdienst zelf instaan voor de fiscale rangschikking van automatische ontspanningstoestellen opgesteld in het Vlaamse Gewest en voor het bijhouden van het repertorium van die toestellen. De fiscale rangschikking bepaalt om welke categorie automatisch ontspanningstoestel het gaat en dus ook welk belastingtarief van toepassing is.

Tot 31 december 2020 gebeurt dat door de FOD Financiën (federale overheid) voor zowel het Vlaamse, het Waalse als het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.

Vanaf 2021 moet de fabrikant, de invoerder of al wie als dusdanig optreedt de aangifte tot fiscale rangschikking van een nieuw type toestel voortaan bij de Vlaamse Belastingdienst indienen als dit type toestel in het Vlaams Gewest zal opgesteld worden.

De Vlaamse Belastingdienst voorziet hiervoor een formulier.

Voor toestellen die in het Waalse of Brussels Hoofdstedelijke Gewest zullen worden opgesteld, moet nog steeds een aanvraag tot rangschikking worden ingediend bij de FOD Financiën ((opent in nieuw venster)).

Als toestellen in meerdere gewesten zullen opgesteld worden, is zowel een aangifte tot fiscale rangschikking bij de Vlaamse Belastingdienst als bij de FOD Financiën nodig.