Heeft u schade geleden door de overvloedige regenval van 21 mei tot 10 juni 2018 en was dat in één of meerdere gemeenten uit de lijst? Dan kunt u uw aanvraag voor een tegemoetkoming door het Rampenfonds indienen. De uiterste datum daarvoor is 31 mei 2019.

De Vlaamse Regering heeft de overvloedige regenval van 21 mei tot 10 juni 2018 als algemene ramp erkend. Dat besluit is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28 februari 2019.

Alle informatie over de schade die in aanmerking komt en de procedure voor een aanvraag vindt u op www.vlaanderen.be/intern/rampenfonds