Onderzoeksresultaten naar verontreiniging in en rond de Molenbeek in/bij Ronse, bevestigen de aanwezigheid van zowel broomhoudende vlamvertragers als PFAS.

De eerste meetgegevens zijn nog beperkt en er wordt dus een bredere analysecampagne gestart om het probleem beter in kaart te brengen. Bijkomende staalnamen, die worden voorzien in september, zullen tegen oktober een beter inzicht geven in de staat van deze verontreiniging.

Opdrachthouder in de aanpak van de PFAS-problematiek Karl Vrancken zegt: “Hoewel de focus de voorbije maanden bij de PFAS-verontreiniging lag, zijn we er ons zeer goed van bewust dat de problematiek van de persistente polluenten ruimer is. In de loop van de komende weken zal de aandacht steeds meer verschuiven naar de aanpak op langere termijn en een Vlaanderen-brede aanpak. De wetenschappelijke expertise en inzichten die we nu in versneld tempo opbouwen rond PFAS, zijn waardevol om ook voor andere stoffen vooruitstrevend werk te leveren m.b.t. meetmethodieken, normering of handelingskader.”

Meer info