Op 10 september 2021 stelde opdrachthouder Prof. dr. Karl Vrancken een eerste tussentijdse rapport voor aan de Vlaamse Regering over de stand van zaken van het PFAS-onderzoek. Het geeft een overzicht van:

  • de organisatie van de opdracht en de verrichte werkzaamheden
  • de inventarisatie van de risicolocaties
  • de communicatie rond PFAS
  • de werking van labs en hun analyses
  • het beheer van alle data
  • het handelingskader rond maatregelen.

Het rapport bespreekt ook de impact van PFAS op voeding, arbeidsomstandigheden en grondverzet. En de opdrachthouder geeft een aanzet voor de aanpak op lange termijn.

Meer info