Als u investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op uw dak, kunt u hiervoor een premie krijgen.

De premie is alleen geldig voor niet-verwarmde niet-residentiële gebouwen en bedraagt 12 euro/m² als u aan de voorwaarden voldoet.

U kunt een premieaanvraag indienen bij Fluvius tot uiterlijk 31 maart 2023.

Meer informatie en de voorwaarden ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website energiesparen.be.