Het rapport van de Expertencommissie Grondverzet Oosterweel (14-7-2021) is beschikbaar.

Het onderzoek van de experts focuste op de veiligheid en de gezondheid van de omwonenden en dat vooral voor de projectzone Linkeroever. Anderzijds hielden de experten ook de huidige gehanteerde normen en het toetsingskader tegen het licht en werd onderzocht of er gewerkt wordt binnen een correct kader. In het rapport staan aanbevelingen voor de werfzone op Linkeroever.

Meer info