De voorbije maanden werden er bijkomende stalen genomen van de bodem, het grondwater, de gewassen, eieren, het sediment en het oppervlaktewater. De publicatie van de resultaten was voorzien voor eind december 2022. Maar door de achterstand in de externe laboratoria wachten meer dan 100 PFAS-stalen nog op analyse.

Lees het persbericht van de OVAM ‘Nieuw beschrijvend bodemonderzoek 3M wordt uiterlijk 31/01/’22 verwacht ((opent in nieuw venster))