Met als doel 'een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven', gaat de werf 'Buurtinitiatieven' nauw samenwerken met de vzw Vicinia (www.vicinia.be (opent in nieuw venster)). Om duidelijke afspraken te maken hebben de transitiemanager van Slim Wonen en Leven (Helmer Rooze), de Secretaris Generaal van het departement Kanselarij en Bestuur (Martin Ruebens) en de directeur van vzw Vicinia (Luc Galoppin) een overeenkomst getekend waarin het doel en de voorwaarden van de samenwerking staan beschreven.

Vicinia werd opgericht door vijf partners (Matexi, BNP Paribas Fortis, Partena Promeris, bpost en de Koning Boudewijnstichting) en wil buurtinitiatieven verzamelen en vervolgens onderzoeken waarom ze op de ene plaats wel lukken en op de andere niet. We willen als Slim Wonen en Leven ook graag weten waarom bepaalde buurtinitiatieven succes hebben en andere niet, en daarom zijn we van plan om onder andere te helpen in het verzamelen van buurtinitiatieven en het formuleren van de onderzoeksvragen. Op deze manier willen we meewerken aan een goede lokale mix van (overheids-), burger- en commerciële initiatieven.