Het vriest en veel vijvers zijn bevroren. Het ijs betreden in natuurgebied is in principe verboden. Het is levensgevaarlijk om het ijs te betreden als er geen toelating is om dat te doen.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is in meerdere gemeenten eigenaar of beheerder van plassen, meanders, vijvers. Deze winter is er omwille van de coronamaatregelen een samenscholingsverbod. Daardoor is schaatsen verboden op de schaatsvijvers in de natuurgebieden van ANB ((opent in nieuw venster)), tenzij de lokale besturen hierover anders beslissen. De gemeentediensten staan dan in voor de handhaving van de coronamaatregelen.

Ook op andere plaatsen is schaatsen alleen mogelijk als het expliciet wordt toegelaten. Alleen dan kunt u veilig het ijs op. De burgemeester beslist samen met de brandweer of het mag of niet.