Gemeenten inventariseerden risicolocaties

De Vlaamse overheid heeft in juni aan provinciegouverneurs en burgemeesters gevraagd om mee te werken aan een vooronderzoek naar mogelijk verontreinigde gronden met PFOS of PFAS. 150 gemeenten dienden tegen 14 juli 2021 een lijst in met risicolocaties. Op basis van die lijst plant OVAM bodemonderzoeken op 40 à 50 locaties. Zie: PFAS-vervuiling: Inventarisatie risicosites.

Brandweerterreinen met fluorhoudend blusschuim krijgen prioriteit

De Vlaamse overheid riep de gemeenten al op om beschermingsmaatregelen te nemen rond terreinen waar de brandweer in het verleden heeft geblust met fluorhoudend blusschuim. Die worden als eerste onderzocht. Daarna volgen er bodemonderzoeken op locaties die eerder bekend waren als mogelijk risicogebied.