In 2018 werden op initiatief van de Vlaams minister van Wonen 2.800 huishoudens in Vlaanderen mondeling bevraagd over hun woonsituatie. Net zoals bij vorige metingen in 2005 en 2013 levert deze bevraging gedetailleerde informatie over de woningen, de woonuitgaven, betaalbaarheid, kwaliteit, eigen woningbezit, etc. 

Nieuw in deze editie is een reeks vragen die peilen naar de woonwensen van huishoudens. Die zijn rechtstreeks afgeleid uit de doel­stellingen van Slim Wonen en Leven (zie ook werf woonwensen).

Op 25 april 2019 organiseren het Steunpunt Wonen en Slim Wonen en Leven gezamenlijk een studiedag om deze resultaten bekend te maken. Noteer alvast de datum. Een volledig programma volgt.