De Vlaamse Regering heeft beslist om alle omwonenden in een straal van 5 km rond 3M de kans te geven om hun bloed te laten analyseren. De praktische voorbereidingen zijn volop bezig. De inwoners krijgen zo snel mogelijk informatie over het verloop van die extra bloedonderzoeken.

Zodra er meer nieuws is, verschijnt het op de PFAS-pagina van Zwijndrecht.

Door het grote aantal deelnemers, de vereiste zorgvuldigheid en de beperkte labcapaciteit zullen de bloedafnames gespreid worden over een langere periode.