De Vlaamse Veerkracht is het investeringsplan van de Vlaamse Regering om Vlaanderen veerkrachtig te maken. Het zorgt voor de transitie naar een duurzame en digitale economie en maakt van Vlaanderen een warme, inclusieve samenleving met mensen die beter inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt.

De meting van juni 2022 toont dat de uitvoering van het relanceplan grotendeels zoals gepland loopt: van de 180 projecten zitten er 173 op schema en de meeste opgestarte mijlpalen zijn gerealiseerd of zitten op schema (92%). De volgende meting is gepland in december 2022.

Het meest recente voortgangsrapport kunt u nalezen op de pagina over de Vlaamse Veerkracht. U vindt er ook meer informatie over verschillende projecten en hoe ze bijdragen aan de doelstelling van veerkracht en groei.

Dashboard Vlaamse Veerkracht

De Vlaamse Regering monitort het herstel aan de hand van kernindicatoren in een dashboard. Die geven een beeld van de evolutie van de economische en maatschappelijke situatie in Vlaanderen.