Voldoende zichtbaar zijn, is essentieel voor alle deelnemers van het verkeer en zeker voor de actieve weggebruikers. Ongevallencijfers tonen aan dat er pieken zijn in het aantal voetgangers- en fietsslachtoffers tijdens de donkere ochtend- en avondspits in de wintermaanden.

Zo zorgt u ervoor dat u toch opvalt in het verkeer:

  • Zorg voor fietslichten die goed werken.
  • Draag fluorescerende en reflecterende materialen. Fluo zorgt ervoor dat de zichtbaarheid voor aankomend verkeer in het donker verdrievoudigt én reikt tot op 150 meter.
  • Maak oogcontact wanneer het kan, zo kunnen heel wat ongevallen vermeden worden.

Meer informatie over zichtbaarheid in het verkeer vindt u in het persbericht over de campagne ‘Zie ons schitteren’