Belastingvermindering bij vernieuwing van woningen in achtergestelde stadsgebieden

De belastingvermindering bij renovatie in zones voor positief grootstedelijk beleid is sinds 1 juli 2014 een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest.

De maatregel is echter niet meer van toepassing, omdat er sinds 2011 geen nieuwe zones meer vastgelegd werden.

De laatste vermindering werd nog toegekend voor uitgaven die in 2012 werden betaald voor werken aan woningen die uiterlijk op 31 december 2011 werden uitgevoerd.

Er zijn op dit ogenblik nog geen concrete initiatieven om dit beleid weer te heractiveren.

Contact

Voor meer informatie neem contact op met het gratis nummer 1700.