As-builtattest

Tijdens het uitvoeren van bouwwerken wordt er soms afgeweken van de bouwvergunning. De Vlaamse overheid voorziet enkele afwijkingen die combineerbaar zijn met de afgeleverde vergunning. De bouwheer kan desgewenst aan de architect vragen een as-builtattest op te maken waarin de afwijkingen beschreven worden. Dat attest is niet verplicht.

Bij afwijkingen die niet voorzien worden door de regelgeving is de constructie niet meer vergund en moet een nieuwe omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd worden.

Meer informatie over het as-builtattest vindt u op de website van het Omgevingsloket of bij uw gemeente.

Contact

Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning

Adres
Departement Omgeving
Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel
Belgiƫ
Telefoon
02 553 83 79
E-mail