Hoe kan ik een duplicaat van de EPB-aangifte krijgen?

Een EPB-aangifte is pas officieel als die gehandtekend is door de aangifteplichtige(n) én de EPB-verslaggever. Beide partijen hebben normaal gezien een ondertekend officieel exemplaar van de EPB-aangifte.

Het Vlaams Energieagentschap heeft zelf geen officiële ondertekende EPB-aangiften.

Ik ben de aangifteplichtige en heb een duplicaat nodig van de EPB-aangifte.

  • Wilt u een officieel duplicaat van de EPB-aangifte? Neem dan contact op met de EPB-verslaggever die de EPB-aangifte van het bouwproject indiende. Die EPB-verslaggever kan een duplicaat van de EPB-aangifte online genereren, die vervolgens door beide partijen wordt ondertekend.
  • U kunt als aangifteplichtige ook via het contactformulier van het Vlaams Energieagentschap gratis een digitale kopie van uw EPB-aangifte aanvragen. U krijgt dan een niet-ondertekend pdf-bestand van de EPB-aangifte. Die kopie is dus niet officieel omdat ze niet ondertekend is door de EPB-verslaggever.

Ik wil een gebouw kopen of huren en wil graag een duplicaat van de EPB-aangifte die ooit voor het gebouw is ingediend.

Dit is niet mogelijk. De EPB-aangifte bevat persoonsgegevens (van de EPB-verslaggever en de aangifteplichtige) die door de Privacywet van 1992 worden beschermd. Het Vlaams Energieagentschap kan daarom geen EPB-aangifte delen met derden.

Andere veelgestelde vragen