EPB-eisen voor technische installaties

De energieprestatieregelgeving (EPB) bepaalt dat bepaalde bouwprojecten (voor bouwaanvragen sinds 2015) ook aan EPB-eisen voor technische installaties moeten voldoen bij een

 • renovatie waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of melding nodig is
 • nieuwbouw van nieuwe industriegebouwen (voor bouwaanvragen sinds 2017) zijn er ook EPB-eisen voor technische installaties van toepassing.

De eisen gelden alleen voor installaties die vernieuwd, vervangen, verbouwd, verplaatst of uitgebreid worden. De eisen gelden niet voor installaties waaraan geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
De eisen gelden voor deze installaties:

 • verwarming
  • ketels
  • elektrische warmtepompen
  • directe elektrische verwarming
 • sanitair warm water
  • elektrische boilers en doorstromers
  • circulatieleidingen (isolatieverplichting)
 • koeling
  • ijswatersystemen
 • ventilatiesysteem
  • centraal ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer
 • in een gebouw waarin niet gewoond wordt: verlichting.

Bovendien is er een verplichte installatie van energieverbruiksmeters voor installaties met een groot vermogen (ketels, warmtepompen en ijswaterinstallaties)

Op de website van het Vlaams Energieagentschap vindt u een overzicht en meer details over de installatie-eisen.

Ook interessant

Publicaties

Nieuwe EPB-eisen voor 2018 voor nieuwbouw en renovatie (1 exemplaar)

De brochure licht de energieprestatieregelgeving (EPB) in Vlaanderen toe en bevat informatie over de manier waarop bouwers op een doordachte manier energie kunnen besparen bij het bouwen en verbouwen van een woning. Nieuw in 2018 is het S-peil.

Nieuwe EPB-eisen voor 2018 voor nieuwbouw en renovatie (20 exemplaren)

De brochure licht de energieprestatieregelgeving (EPB) in Vlaanderen toe en bevat informatie over de manier waarop bouwers op een doordachte manier energie kunnen besparen bij het bouwen en verbouwen van een woning. Nieuw in 2018 is het S-peil.