Gemeenschappelijke muur tussen twee woningen

Een gemene muur is een muur die op de grens staat tussen twee eigendommen en aan beide eigenaars toebehoort in mede-eigendom. Beide eigenaars zijn dus samen eigenaar van de hele muur.

Bij het plaatselijke kantoor Rechtszekerheid van de federale overheidsdienst Financiën kunt u navragen:

  • of een muur een gemeenschappelijke muur is
  • wie de eigenaar is van de muur.

Overname van een gemene muur

De wet voorziet dat u een overnameprijs moet betalen bij de inbezitneming van een scheidingsmuur en dit voor het in bezit genomen gedeelte. De overnameprijs wordt meestal bepaald door een landmeter - vastgoedexpert. Landmeters beschikken over de nodige berekeningstabellen.

Voor de overname van een muur is geen tussenkomst van een notaris nodig. De overname moet wel schriftelijk gebeuren en ter registratie worden aangeboden. U moet daarop verkooprechten (registratierechten) betalen.