chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omgevingsvergunning

  De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

  Wat verandert?

  De milieuvergunning van bepaalde duur zal een omgevingsvergunning van onbepaalde duur worden. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.

  De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren.

  De digitale manier van werken maakt de procedure eenvoudiger, sneller en efficiënter.

  Wanneer gaat de omgevingsvergunning van start?

  De Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies zijn op 23 februari 2017 gestart met de omgevingsvergunning. Ook 4 gemeenten stappen meteen mee in de omgevingsprocedure: Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden. Gemeente Beersel is gestart op 18 april 2017, Stad Diest op 2 mei 2017.

  De andere gemeenten hebben beslist om de omgevingsvergunning uit te stellen, uiterlijk tot 1 juni 2017.

  In de overgangsperiode moeten de gemeenten met uitstel de aanvragen voor bouwvergunningen en milieuvergunningen afzonderlijk behandelen. De verleende milieuvergunningen worden wel van onbepaalde duur. Daarna moeten de gemeente de procedure van de omgevingsvergunning volgen.

  Voorwaarden

  Vooraleer u een aanvraag indient, kunt u best eerst nagaan of u een vergunning nodig hebt. Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

  Om zeker te zijn, neemt u best altijd vooraf contact op met uw gemeente.

  Procedure

  U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

  Uitzonderingen

  Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.

  De werken mogen echter niet strijdig zijn met bv.:

  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...