chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omgevingsvergunning

  De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

  Wat verandert?

  De milieuvergunning van bepaalde duur wordt een omgevingsvergunning van onbepaalde duur. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.

  De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren.

  De digitale manier van werken maakt de procedure eenvoudiger, sneller en efficiënter.

  Voorwaarden

  Vooraleer u een aanvraag indient, kunt u best eerst nagaan of u een vergunning nodig hebt. Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

  Om zeker te zijn, neemt u best altijd vooraf contact op met uw gemeente.

  Procedure

  U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket (tenzij analoog indienen is toegestaan). Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

  Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

  Alle Vlaamse en provinciale projecten moeten digitaal worden ingediend, behalve in faciliteitengemeenten:

  • Vlaamse projecten en projecten over twee of meer provincies
  • provinciale projecten en projecten over twee of meer gemeenten
  • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1
  • meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten.

  Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

  Alle lokale dossiers moeten worden ingediend in het digitaal loket:

  • projecten met verplichte medewerking van een architect
  • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
  • verkavelingen
  • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen.

  Andere dossiertypes mogen nog analoog worden ingediend. Dat geldt ook voor faciliteitengemeenten.

  Uitzonderingen

  Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.

  De werken mogen echter niet strijdig zijn met bv.:

  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...

  Bij twijfel vraagt u het best advies bij uw gemeente.

  Meer informatie