Benoveren: beter renoveren

De Vlaamse overheid wil tegen 2050 elke woning even energiezuinig maken als de nieuwbouwwoningen van vandaag. Om dit te bereiken is het niet voldoende om de woningen gewoon te renoveren. Vandaar BENOveren: beter renoveren. Wie BENOveert, die renoveert beter dan gebruikelijk om zijn of haar woning nog energiezuiniger te maken dan wat verplicht is.

Wilt u graag BENOvatie-advies? Contacteer dan een BENOvatievoorloper. BENOvatievoorlopers zijn professionals, zoals architecten en installateurs, die vandaag al de BENOvatiedoelstellingen promoten en/of in de praktijk brengen.

De brochure ‘BENOveren: wat, waarom en hoe’ laat zien wat de voordelen zijn van BENOveren en hoe u het BENOvatieproces het beste aanpakt.

Wie grondig renoveert heeft, onder bepaalde voorwaarden, ook recht op premies en fiscale voordelen:

Bedrijven kunnen zich kandidaat stellen om ook BENOvatievoorloper te worden.

Meer informatie

Publicaties

BENOveren : wat, waarom en hoe? (1 exemplaar)

BENOveren is BEter reNOveren dan gebruikelijk is. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties, goed gepland en met deskundig advies, zodat de verschillende renovatiestappen in de meest logische volgorde worden uitgevoerd, en ook latere renovatiestappen haalbaar blijven. Een geBENOveerde woning biedt vele voordelen op het vlak van leefkwaliteit, duurzaamheid, energiebesparing, onderhoud

BENOveren : wat, waarom en hoe? (pakket van 20 exemplaren)

BENOveren is BEter reNOveren dan gebruikelijk is. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties, goed gepland en met deskundig advies, zodat de verschillende renovatiestappen in de meest logische volgorde worden uitgevoerd, en ook latere renovatiestappen haalbaar blijven. Een geBENOveerde woning biedt vele voordelen op het vlak van leefkwaliteit, duurzaamheid, energiebesparing, onderhoud