chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stedenbouwkundige vergunning (bouwaanvraag)

  Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een vergunning aanvraagt. U hebt dus o.a. een vergunning nodig als u gaat

  • bouwen
  • verbouwen
  • slopen
  • graven
  • bomen vellen
  • reclameborden en afsluitingen plaatsen
  • ...

  Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning samengevoegd tot de omgevingsvergunning.

  Voorwaarden

  Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling. Om zeker te zijn, neemt u best altijd vooraf contact op met uw gemeente.

  Opgelet: werken mogen niet strijdig zijn met bv.:

  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...

  Procedure

  Een bouwvergunning kunt u op twee manieren aanvragen:

  Als u samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor u opmaken. Aanvragen met verplichte medewerking van een architect mogen sinds 23 februari 2017 enkel nog digitaal worden ingediend.

  De gemeente gaat binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is.

  Openbaar onderzoek

  Voor sommige aanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen uw project. Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag. Het schepencollege zal zich uitspreken over de bezwaren.

  Beslissing

  Het college van burgemeester en schepenen zal uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met:

  • de eventuele bezwaren
  • de eventuele adviezen
  • de voorschriften van het gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling
  • de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting, ...).

  Als de gemeente u de vergunning verleent, dan krijgt u een afschrift van de beslissing. Vervolgens wordt een mededeling aangeplakt op de plaats van de werken gedurende een periode van 30 dagen.

  Start van de werken

  Als u niet binnen 35 dagen, vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte wordt gebracht van de instelling van een administratief beroep, dan mag u beginnen met de werken. U brengt de gemeente op de hoogte van de startdatum van de werken.

  Na aflevering van de vergunning moet u binnen 2 jaar met de werken starten. De vergunning vervalt als:

  • u niet binnen 2 jaar met de werken begint
  • de constructie binnen 3 jaar niet winddicht is
  • de werken 2 jaar lang onderbroken worden.

  Wetgeving

  Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

  Publicaties

  Stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling vanaf 29/09/2016

  De folder legt uit welke algemene regels en principes van toepassing zijn op het vlak van de stedenbouwkundige vergunnings- en meldingsplicht.

  Contact

  Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.