chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart, zodra er een 1700-medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stedenbouwkundige vergunning (bouwaanvraag)

  Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. U hebt dus o.a. een vergunning nodig als u gaat

  • bouwen
  • verbouwen
  • slopen
  • graven
  • bomen vellen
  • reclameborden en afsluitingen plaatsen
  • ...

  Vanaf 23 februari worden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning samengevoegd tot de ‘omgevingsvergunning’. Vier gemeenten gaan onmiddellijk van start met die omgevingsvergunning: Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden. De andere gemeenten kunnen nog uitstel krijgen tot 1 juni 2017.

  Voorwaarden

  Op de website ruimtevlaanderen.be kunt u nagaan of u een vergunning nodig hebt.

  Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

  Om zeker te zijn, neemt u best altijd vooraf contact op met uw gemeente.

  Procedure

  Een stedenbouwkundige vergunning kunt u op twee manieren aanvragen:

  Als u samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor u opmaken. Aanvragen met verplichte medewerking van een architect mogen vanaf 23 februari 2017 enkel nog digitaal worden ingediend.

  Uitzonderingen

  Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.

  In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...

  Wetgeving

  Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

  Publicaties

  Stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling vanaf 29/09/2016

  De folder legt uit welke algemene regels en principes van toepassing zijn op het vlak van de stedenbouwkundige vergunnings- en meldingsplicht.

  Contact

  Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.