Subsidie voor een regenwaterput (hemelwaterput)

De Vlaamse overheid wil stimuleren dat hemelwater (regenwater) gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom geven veel gemeenten een subsidie als u een regenwaterput installeert.

Of er in uw gemeente een subsidie voor een regenwaterput bestaat, kunt u opzoeken met de Premiezoeker. Vink achtereenvolgens aan: ‘energie en water besparen’, ‘water’,  ‘hemelwaterput’.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie van het Vlaamse Gewest, moet de hemelwaterput aan de voorwaarden voldoen van de verplichte installatie van een regenwaterput.

Het kan zijn dat de gemeente geen subsidie geeft als de installatie van een regenwatersysteem verplicht is om de bouwvergunning te krijgen.

Uw gemeente kan nog bijkomende voorwaarden opleggen.

Procedure

Neem contact op met de milieudienst of de technische dienst van uw gemeente.

Bedrag

Het bedrag verschilt van gemeente tot gemeente.

Publicaties

Waterwegwijzer bouwen en verbouwen

Het Vlaamse gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen leggen bij de bouw van een woning een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en voor het drinkwatercircuit. De publicatie geeft aan architecten een antwoord op de meest voorkomende vragen. De gids is ook gericht op een breder publiek, zoals aannemers, loodgieters,

Een watervriendelijk huishouden

De brochure bevat tips voor een duurzaam watergebruik in het huishouden. Ze bevat een aantal concrete praktische tips om water te besparen, samen met een handig waterspaarformulier. Zo kan je nagaan hoeveel water jouw gezin verbruikt, en hoeveel water je bespaart na het toepassen van de tips. Niet alleen minder water verbruiken, ook het water minder te vervuilen, is belangrijk. Hoe je