Vermindering van de onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovatie

Als u een ingrijpende energetische renovatie uitvoert, krijgt u een korting op de onroerende voorheffing.

Deze nieuwe vermindering

 • geldt voor ingrijpende energetische renovaties met bouwaanvragen vanaf 1 oktober 2016
 • wordt toegekend op basis van het behaalde E-peil
 • kan worden gecombineerd met andere verminderingen van de onroerende voorheffing, zoals de vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen, voor personen met een handicap, of voor een bescheiden woning.

Voorwaarden

 • De vermindering kan enkel toegekend worden voor een woning die ingrijpend energetisch gerenoveerd is:
  • de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren (verwarming, koeling, luchtcirculatie, ...) zijn volledig vervangen
  • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil is (na)geïsoleerd.
 • U moet een omgevingsvergunning (vroeger stedenbouwkundige vergunning) hebben of, als u geen vergunning nodig had voor de werken, een melding van de ingrijpende energetische renovatie hebben ingediend bij uw gemeente. De aanvraag of melding werd ingediend vanaf 1 oktober 2016.
 • Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw/woning. U vindt het E-peil op het energieprestatiecertificaat Bouw (EPC Bouw) van uw EPB-verslaggever.
 • De eigenaar hoeft niet gedomicilieerd te zijn in het gebouw.
 • De vermindering wordt ook toegekend voor een tweede verblijf.
 • De vermindering geldt voor een periode van 5 jaar.
 • De vermindering hangt af van het behaalde E-peil:

Aanvraag vergunning of melding

E-peil Vermindering

Periode

vanaf 1-10-2016

max. E90 50% 5 jaar
max. E60 100% 5 jaar

Procedure

Als een onroerend goed in aanmerking komt voor deze vermindering van de onroerende voorheffing, zal de vermindering automatisch toegekend worden op het aanslagbiljet. Is dat niet het geval en denkt u dat u toch recht hebt op deze vermindering? Dan kunt u een bezwaar indienen.

De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil wordt toegekend. Dat betekent dat de vermindering van de onroerende voorheffing ten vroegste vanaf aanslagjaar 2017 kon worden toegekend.

Als de woning van eigenaar verandert, dan krijgt de nieuwe eigenaar de vermindering voor de resterende periode.

Bedrag

De korting op de onroerende voorheffing geldt voor 5 jaar en bedraagt:

 • 50% voor wie na de IER een E-peil van maximaal E90 haalt
 • 100% voor wie na de IER een E-peil van maximaal E60 haalt.

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst kunt u zelf nagaan hoeveel onroerende voorheffing u zult moeten betalen op basis van het E-peil van uw woning.

Publicaties

Energie sparen vanaf 2019? Vraag je premie aan (1 exemplaar)

De brochure bevat een overzicht van de energiepremies en de leningen die in 2019 gelden als u energiebesparende maatregelen uitvoert: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp, totaalrenovatiebonus, collectieve renovatieprojecten ...

Energie sparen vanaf 2019? Vraag je premie aan (pakket 20 exemplaren)

De brochure bevat een overzicht van de energiepremies en de leningen die in 2019 gelden als u energiebesparende maatregelen uitvoert: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp, totaalrenovatiebonus, collectieve renovatieprojecten ...

Energie sparen vanaf 2018? Vraag je premie aan! (1 exemplaar)

De brochure bevat een overzicht van de energiepremies en de leningen die in 2018 gelden als u energiebesparende maatregelen uitvoert: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp, totaalrenovatiebonus, collectieve renovatieprojecten ...

Contact

Vlaamse Belastingdienst

Adres
Vlaamse Belastingdienst
Koning Albert II laan 35 bus 62
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 19:00
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Copernicuslaan 40
2018 Antwerpen
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website
Adres
Vlaamse Belastingdienst
Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 54 61
Contactpagina
http://belastingen.vlaanderen.be/email
Website

Vlaams Energieagentschap

Adres
Vlaams Energieagentschap
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
België
Telefoon
1700
E-mail
Website