chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlaamse aanpassingspremie

  De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. U kunt de premie krijgen als u bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om uw woning toegankelijker te maken.

  Voorwaarden

  U kunt de aanpassingspremie aanvragen als bewoner of verhuurder.

  • U wordt beschouwd als bewoner als u en de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht, of een huurovereenkomst hebt voor meer dan 3 jaar.
   • Opgelet: als de bejaarde inwoont bij een zoon of dochter, dan moet de eigenaar van de woning (zakelijk recht) de aanvraag indienen. Het inkomen waarmee rekening wordt gehouden is altijd dat van de inwonende bejaarde voor wie de premie wordt aangevraagd en dat van de eventuele samenwonende partner).
  • U wordt beschouwd als verhuurder als u en de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) voor minstens 9 jaar.

  Om een aanpassingspremie te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden i.v.m. uw leeftijd, uw inkomen, uw woning en de facturen:

  Leeftijd

  Uzelf als aanvrager, uw partner of een inwonend gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag.

  Inkomen

  Het inkomen van de bejaarde voor wie de aanpassingen worden uitgevoerd (en de persoon waarmee die samenwoont of gehuwd is) mag niet meer bedragen dan 30.640 euro. Dit maximum mag worden verhoogd met 1.600 euro per persoon ten laste.

  Het inkomen van de aanvrager-verhuurder (die zijn woning verhuurt aan een SVK) mag niet meer bedragen dan 61.270 euro.

  Voor aanvragen in 2018 wordt gekeken naar het (gezamenlijk) belastbaar inkomen van het 3de jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Dat gezamenlijk belastbaar inkomen vindt u terug op de afrekening (aanslagbiljet) van uw inkomstenbelasting die u kreeg voor het inkomstenjaar 2015.

  Woning

  De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van de aanvrager en in het Vlaamse Gewest liggen.

  Facturen

  De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op de aanvraagdatum en de voorgelegde facturen moeten in totaal minstens 1.200 euro (inclusief btw) bedragen.

  De premie wordt berekend op basis van de ingediende facturen.

  De lijst van werken die in aanmerking komen voor de aanpassingspremie is verdeeld in verschillende categorieën, met per categorie een vast premiebedrag.

  In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kunt u als persoon en per woning in totaal maximaal 3 keer een aanpassingspremie en/of verbeteringspremie aanvragen. U moet er wel voor zorgen dat elke aanvraag betrekking heeft op een andere categorie van werken.

  Let op: de aanpassingspremie heeft maar 2 categorieën. Dus u kunt maar 2 keer een aanpassingspremie aanvragen in 10 jaar. U kunt dan wel nog een verbeteringspremie aanvragen voor een andere categorie van werken (max. 3 premies in totaal).

  De aanvragen mogen elkaar overlappen. U moet niet wachten tot u bevestiging hebt gekregen van uw eerste aanvraag om een tweede aanvraag in te dienen.

  Procedure

  U kunt de aanpassingspremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken. Voeg alle facturen en het aanslagbiljet van de personenbelasting van de inkomsten van 3 jaar geleden bij uw aanvraag.

  U kunt de aanpassingspremie aanvragen

  • met een digitaal aanvraagformulier dat u na het invullen afdrukt en opstuurt.
  • met een aanvraagformulier op papier dat u kunt aanvragen bij Wonen-Vlaanderen.

  U stuurt de aanvraag op naar het adres dat op het formulier vermeld staat:

  • U krijgt zo snel mogelijk een ontvangstmelding.
  • Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag.
  • De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing.

  Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als u niet akkoord gaat met de beslissing, kunt u beroep aantekenen. Na de beslissingstermijn voor Wonen-Vlaanderen, of na weigering van uw aanvraag, hebt u 1 maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur uw beroep altijd aangetekend.

  Bedrag

  De aanpassingspremie bedraagt per onderdeel steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen (afgerond tot op het lagere tiental). De premie per onderdeel is nooit hoger 1.250 euro.

  Wetgeving

  Besluit Vlaamse Regering 18 december 1992: instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

  Ministerieel Besluit 27 september 2007: uitvoering besluit Vlaamse Regering 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

  Publicaties

  Verbeterings- en aanpassingspremie 2017

  De folder licht toe voor welke verbeterings- en aanpassingswerken in uw woning u in 2017 een premie kunt ontvangen.

  Veelgestelde vragen

  Contact

  Wonen Antwerpen

  Adres
  Lange Kievitstraat 111
  2018 Antwerpen
  België
  Telefoon
  1700
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00

  Bezoekuren van 8:30 tot 12:30 uur.

  Wonen Limburg

  Adres
  Koningin Astridlaan 50
  3500 Hasselt
  België
  Telefoon
  1700
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00

  Bezoekuren van 8:30 tot 12:30 uur.

  Wonen Oost-Vlaanderen

  Adres
  Koningin Maria Hendrikaplein 70
  9000 Gent
  België
  Telefoon
  1700
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00

  Bezoekuren van 8:30 tot 12:30 uur.

  Wonen Vlaams-Brabant

  Adres
  Diestsepoort 6
  3000 Leuven
  België
  Telefoon
  1700
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00

  Bezoekuren van 8:30 tot 12:30 uur (bij voorkeur op maandag- en dinsdagvoormiddag)

  Wonen West-Vlaanderen

  Adres
  Koning Albert I-laan 1
  8200 Brugge
  België
  Telefoon
  1700
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00

  Bezoekuren van 8:30 tot 12:30 uur.