Hoe weet ik of mijn dakisolatie de Vlaamse dakisolatienorm haalt?

De Vlaamse dakisolatienorm is een minimumnorm voor dakisolatie of zoldervloerisolatie.

De R-waarde van een isolatielaag is de weerstand die de laag biedt tegen warmteverlies. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de materiaallaag isoleert. Als u de Vlaamse dakisolatienorm wilt halen, dan moet de ‘R-waarde’ van de isolatie minimaal 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt) zijn.

De R-waarde van uw isolatie hangt af van twee dingen.

  • De dikte van de isolatielaag: hoe dikker, hoe beter de isolatiewaarde.
  • De lambda-waarde van het isolatiemateriaal.
    De lambda-waarde van een isolatiemateriaal geeft aan in welke mate het materiaal de warmte geleidt. De lambda-waarde heeft ‘λ’ als symbool en wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe lager de lambda-waarde, hoe beter het materiaal isoleert en warmteverlies tegenhoudt. Dat betekent niet dat materialen met een lage lambda-waarde altijd beter isoleren dan een materiaal met een iets hogere waarde. De hogere (slechtere) lambda-waarde van een materiaal kan immers gecompenseerd worden door een iets dikkere laag van dat materiaal te plaatsen.

Informatie over uw isolatiemateriaal, zoals de R-waarde of de lambda-waarde λ, kunt u vinden

  • op de factuur, de originele verpakking van het gebruikte materiaal of in een lastenboek.
  • in de lijst van isolatiematerialen op de website van de Belgische Unie voor de Technische Goedkeuring in de Bouw. Ecologische materialen zoals cellulose staan nog niet in die lijst. De waarden van die materialen kunt u meestal ook vinden op de website van de fabrikant.

Hoe berekenen?

De R-waarde van uw isolatielaag berekent u door de dikte van het isolatiemateriaal (in m) te delen door de lambda-waarde (in W/mk) van het materiaal.

  • dikte (in m) / lambda-waarde = R-waarde
    Voorbeeld: isolatiemateriaal met een dikte van 8 cm (= 0,08 m) en een λ-waarde van 0,030. De deling (0,08 / 0,030) geeft een R-waarde van 2,66 m²K/W.

U kunt ook de vereiste isolatiedikte, uitgedrukt in meter, berekenen die nodig is om de Vlaamse dakisolatienorm te halen. Dat doet u door de lambda-waarde (in W/mK) van het materiaal te vermenigvuldigen met de R-waarde van de Vlaamse dakisolatienorm (0,75 m²K/W).

  •  lambda-waarde x 0,75 m²K/W = vereiste isolatiedikte (in m)