Niet akkoord met de weigering of toegekende renovatiepremie?

Bent u niet akkoord met de beslissing over uw aanvraag?

  • U bent het niet eens met de berekening van de toegekende renovatiepremie.
  • U bent het niet eens met de weigering van de premie,

Dan kunt u binnen 1 maand na ontvangst van de beslissing, beroep aantekenen met een aangetekend schrijven naar het volgende adres:

Wonen-Vlaanderen
Afdeling Tegemoetkomingen - Renovatiepremie
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel

Vermeld steeds:

  • uw naam
  • het adres
  • het dossiernummer van uw aanvraag.

Voeg ook de documenten toe die kunnen aantonen waarom u niet akkoord gaat met de beslissing.

Wonen-Vlaanderen behandelt uw beroep binnen 3 maanden en neemt een eindbeslissing. Tegen die eindbeslissing kunt u geen beroep meer aantekenen.

Andere veelgestelde vragen