Bedrag van de Vlaamse renovatiepremie

Om een renovatiepremie te kunnen krijgen, moet u per categorie voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen hebben.

Voor de categorieën structuur, dak en buitenschrijnwerk is er geen maximum factuurbedrag bepaald. Voor de categorie technische installaties gelden volgende maximum factuurbedragen:

 • elektrische installatie: maximaal 3.750 euro (excl. btw)
 • sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro (excl. btw)
 • centrale verwarming: maximaal 7.500 euro (excl. btw)

De Vlaamse renovatiepremie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20% of 30% van de aanvaarde facturen:

 • De premie bedraagt 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) in volgende gevallen. Per categorie is de premie ook beperkt tot 3.333 euro. Als u een premie aanvraagt voor twee categorieën, ontvangt u maximaal 6.666 euro.
   
  • Wie als bewoner een inkomen heeft dat lager is dan 30.640 euro, te verhogen met 1.600 euro per persoon ten laste. Men kijkt naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar voor de aanvraag.
  • Wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minimum 9 jaar.
    
 • De premie bedraagt 20% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) in alle andere gevallen. Per categorie is de premie beperkt tot 2.500 euro. Als u een premie aanvraagt voor twee categorieën, ontvangt u maximaal 5.000 euro.

Het maximumbedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen, is nooit meer dan 10.000 euro.

Voorbeeld:
U kunt genieten van een premie van 30% en ontvangt bv. 6.666 euro voor de eerste premieaanvraag, dan kunt voor uw tweede premieaanvraag nog maximaal 3.334 euro krijgen.

Als u een premie van 20% krijgt, dan kunt u voor de eerste premieaanvraag nooit meer dan 5.000 euro krijgen. Voor een tweede aanvraag kunt u dan nog eens maximaal 5.000 euro krijgen.