Kan ik nog een aanvraag indienen wanneer ik mijn woning verkoop?

U kunt als persoon slechts 2 keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar. Ook uw woning komt slechts 2 keer in aanmerking in 10 jaar tijd.

Stel dat u voor uw woning een eerste aanvraag hebt ingediend in 2017, maar u verkoopt die woning en verhuist naar een nieuwe woning. Aan beide woningen is nog renovatiewerk mogelijk en beide woningen komen in aanmerking voor een renovatiepremie:

  • Als u nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor de renovatiepremie, kunt u voor uw nieuwe woning een tweede aanvraag indienen, weliswaar voor 2 andere categorieën van werken (binnen 1 tot 2 jaar na de eerste aanvraag).
  • En als de nieuwe eigenaar van uw vorige woning ook voldoet aan de voorwaarden, kan die ook een renovatiepremie aanvragen voor 2 andere categorieën (binnen 1 tot 2 jaar na de eerste aanvraag).

Opgelet: dit is enkel mogelijk als u gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De vorige woning is al verkocht op het moment dat u de aanvraag van uw nieuwe woning indient.
  • U moet de vorige woning zelf bewoond hebben en rechtstreeks verhuizen van de vorige woning naar de nieuwe woning.
Andere veelgestelde vragen