Moet ik de premie altijd aanvragen samen met de persoon waarmee ik samenwoon of gehuwd ben?

Bent u gehuwd of woont u samen met een persoon die op hetzelfde adres als u gedomicilieerd is op het moment van de aanvraag? Dan moet u de premie samen aanvragen, zowel als de woning een gedeelde eigendom is, als wanneer de woning volledig eigendom is van één van de partners.

Ook als de partner waarmee u gehuwd bent, niet meer bij u gedomicilieerd is, moet u de premie samen aanvragen, tenzij u kunt aantonen dat de echtscheiding is opgestart.

Moeten andere medebewoners de aanvraag ook ondertekenen?

Meerderjarige medebewoners worden ook beschouwd als aanvrager. Zij moeten dan ook aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden voldoen. Zij ondertekenen mee de aanvraag.

Er zijn wel uitzonderingen: inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de bewoner(s) zijn geen aanvrager, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de premiewoning. Kinderen of ouders met naakte eigendom moeten de aanvraag mee ondertekenen.

Bij ouders-kinderen wordt nooit rekening gehouden met het inkomen van de ouder en het kind samen, enkel met het inkomen van diegene die de premie aanvraagt.

Andere veelgestelde vragen