Zakelijk recht

Een zakelijk recht kan zijn:

  • eigendomsrecht
  • vruchtgebruik (recht om in de woning te wonen, maar geen eigenaar)
  • erfpacht
  • opstal
  • recht van gebruik en bewoning
  • erfdienstbaarheid.

Ook de naakte eigendom is een zakelijk recht, maar niet van die aard dat het u het recht geeft om de woning te bewonen. Om die reden komt u niet in aanmerking voor de premie, tenzij u het recht van bewoning vraagt aan de vruchtgebruiker. Als u gebruik wenst te maken van het recht van bewoning, moet u het bewijs kunnen leveren dat dit recht is vastgelegd in een notariƫle akte en overgeschreven op het hypotheekkantoor.