Vlaamse verbeteringspremie

De Vlaamse verbeteringspremie is een premie voor wie zijn woning in het Vlaamse Gewest wil verbeteren of uitbreiden omdat ze niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoet of om overbewoning te verhelpen.

De Vlaamse regering heeft aangekondigd dat de verbeteringspremie verdwijnt en volledig opgaat in de renovatiepremie. U kunt de huidige verbeteringspremie nog aanvragen tot en met 31 mei 2019.

Voorwaarden

U kunt de verbeteringspremie aanvragen als bewoner of als verhuurder.

 • U wordt beschouwd als bewoner wanneer u en de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent:
  • de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht
  • of een huurovereenkomst hebt voor meer dan 3 jaar.
 • U wordt beschouwd als verhuurder, als u en de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

De voorwaarden om een verbeteringspremie te krijgen hebben te maken met uw inkomen, uw woning en de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de verbeteringspremie is verdeeld in verschillende categorieën, met per categorie een vast premiebedrag.

Aantal aanvragen

In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kunt u als persoon en per woning maximaal 3 keer een verbeteringspremie en/of aanpassingspremie krijgen. U moet er wel voor zorgen dat elke aanvraag betrekking heeft op een ander onderdeel van verbeterings- of aanpassingswerken.

De aanvragen mogen elkaar overlappen. U moet niet wachten tot u bevestiging hebt gekregen van uw eerste aanvraag om een tweede aanvraag in te dienen.

Opgelet! Op 1 juni 2019 wordt de verbeteringspremie onder de huidige vorm stopgezet. U kunt uw aanvragen voor de verbeteringspremie nog indienen tot en met 31 mei 2019.

Op 1 februari 2019 start de overkoepelende renovatiepremie als opvolger van de verbeteringspremie. Als u al een aanvraag voor de verbeteringspremie hebt ingediend, kunt u na de stopzetting onder bepaalde voorwaarden een nieuwe aanvraag indienen voor de overkoepelende premie. Voor verbouwingswerken van eenzelfde categorie gebeurt wel een verrekening (aftrek) van de eerder ontvangen verbeteringspremie.

Procedure

U kunt de verbeteringspremie pas aanvragen na uitvoering van de werken. Voeg alle facturen bij uw aanvraag.

U kunt de verbeteringspremie aanvragen

Als u het aanvraagformulier op papier wilt, kunt u het aanvragen bij Wonen-Vlaanderen.

U vult het formulier in en stuurt het op naar het adres dat op het formulier vermeld staat:

 • U krijgt zo snel mogelijk een ontvangstmelding.
 • Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag.
 • De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing.

Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als u niet akkoord gaat met de beslissing, kunt u beroep aantekenen. Vanaf het verstrijken van de antwoordtermijn van Wonen-Vlaanderen, of vanaf de weigering van uw aanvraag, hebt u 1 maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur uw beroep altijd aangetekend.

Bedrag

Het premiebedrag ligt vast per bouwonderdeel. Om een premie te krijgen moet u facturen kunnen voorleggen voor een bedrag (inclusief btw) dat minstens het dubbele is van de premie.

Het bedrag van de verbeteringspremie per bouwonderdeel:

 1. dakwerken: 1.250 euro
 2. buitenschrijnwerk: 1.250 euro
 3. sanitaire installatie: 750 euro
 4. elektrische installatie: 750 euro
 5. gevelwerken: 1.500 euro
 6. behandelen van optrekkend muurvocht: 750 euro
 7. werkzaamheden om de risico's op CO-intoxicatie te verhelpen:
  • de plaatsing van een waterverwarmingstoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte: 250 euro
  • de plaatsing van maximaal 3 verwarmingstoestellen met gesloten verbrandingsruimte, of het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoogrendements-verwarmingsketel met het label HR+, HR Top, Optimaz of Optimaz Elite: 250 euro per toestel
  • de installatie van of omschakeling naar centrale verwarming: 1.000 euro
  • het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal: 500 euro.

Voor categorie 8 - verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen - krijgt u 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen (inclusief btw). De premie bedraagt minimaal 600 euro en maximaal 1.250 euro.

Wetgeving

Ministerieel besluit van 27 september 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot wijziging van de besluiten over de renovatiepremie en over de verbeterings- en aanpassingspremie (VAP).

Veelgestelde vragen

Contact

Wonen Antwerpen

Adres
Wonen-Vlaanderen
Wonen Antwerpen
Lange Kievitstraat 111 bus 54
2018 Antwerpen
België
Telefoon
1700
E-mail
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 19:00

Bezoekuren van 8:30 tot 12:30 uur.

Wonen Limburg

Adres
Wonen-Vlaanderen
Wonen Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
België
Telefoon
1700
E-mail
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 19:00

Bezoekuren op woensdag en vrijdag, van 8:30 tot 12:30 uur, of na afspraak via e-mail.

Wonen Oost-Vlaanderen

Adres
Wonen-Vlaanderen
Wonen Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
België
Telefoon
1700
E-mail
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 19:00

Bezoekuren van 8:30 tot 12:30 uur.

Wonen Vlaams-Brabant

Adres
Wonen-Vlaanderen
Wonen Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
België
Telefoon
1700
E-mail
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 19:00

Bezoekuren op maandag- en dinsdagvoormiddag, van 8:30 tot 12:30 uur, of na afspraak via e-mail.

Wonen West-Vlaanderen

Adres
Wonen-Vlaanderen
Wonen West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1 bus 93
8200 Brugge
België
Telefoon
1700
E-mail
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 19:00

Bezoekuren van 8:30 tot 12:30 uur.