chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Centrale verwarming - Verplichtingen voor verhuurder en huurder

  Wilt u een overzicht van àl uw verplichtingen voor uw verwarmingsinstallatie en eventueel stookolietank? Gebruik daarvoor de verwarmingswegwijzer: nadat u enkele vragen hebt beantwoord, krijgt u een lijst van alle verplichtingen die gelden voor uw cv-installatie en eventueel stookolietank.

  Verplichtingen als verhuurder (eigenaar) van een woning met een centraal stooktoestel

  • Keuring
   De verhuurder zorgt ervoor dat een nieuw of gewijzigd centraal stooktoestel gekeurd wordt door een erkend technicus vóór de eerste ingebruikname door de gebruiker (huurder).
   • Wordt een nieuw of gewijzigd toestel afgekeurd? Dan is een herkeuring binnen de 3 maanden noodzakelijk.
   • De verhuurder zorgt ervoor dat het keuringsrapport en het bijbehorende verbrandingsattest bij het toestel kan blijven zolang dat toestel ongewijzigd in gebruik is.
   • Als na de keuring voor de eerste ingebruikname (uit het keuringsrapport en/of verbrandingsattest) blijkt dat een verbouwing of een aanpassing van het centrale stooktoestel of van de schoorsteen noodzakelijk is, dan moet de verhuurder binnen de 3 maanden de tekortkomingen weg laten werken en daarvan een bewijs (een nieuw keuringsrapport) leveren.
  • Onderhoud
   De verhuurder moet de duplicaten van minstens de laatste 2 verbrandings- en reinigingsattesten bijhouden die na het onderhoud door de erkende technicus worden afgeleverd. De verhuurder krijgt dat attest van de huurder, die verplicht is het onderhoud te laten uitvoeren.
   • Als na het onderhoud blijkt dat het centraal stooktoestel niet goed werkt of niet veilg is, dan zijn verhuurder en huurder verplicht om de tekortkomingen die tot hun verantwoordelijkheden behoren weg te laten werken. Dat moet gebeuren binnen een termijn van 3 maanden na de datum van het verbrandings- en reinigingsattest. Een nieuw attest levert het bewijs dat het toestel goed werkt en veilig is.
    Als er gebreken aan de schoorsteen zijn of als er daaraan herstellingen nodig zijn, dan is de verhuurder daarvoor verantwoordelijk.
    Het is wettelijk niet bepaald welke werken onder huurherstellingen vallen en welke niet, maar op wonenvlaanderen.be staat er een indicatieve lijst.
  • Verwarmingsaudit
   De verhuurder moet volgens een vaste regelmaat een verwarmingsaudit laten uitvoeren en het meest recente verwarmingsauditrapport bijhouden zolang het toestel in gebruik is.
  • De verhuurder moet de benodigde rapporten en attesten spontaan aan een nieuwe huurder bezorgen.

  Verplichtingen als huurder (gebruiker) van een woning met een centraal stooktoestel

  • De huurder moet het nodige doen om het toestel in goede en veilige staat van werking te houden.
  • De huurder moet volgens een vaste regelmaat een onderhoud laten uitvoeren door een erkend technicus. Schoorsteenreiniging is onderdeel van dat onderhoud.
   • Als na het onderhoud blijkt dat het centraal stooktoestel niet goed werkt of niet veilig is, dan zijn verhuurder en huurder verplicht om de tekortkomingen waarvoor ze elk verantwoordelijk zijn, weg te laten werken. Dat moet gebeuren binnen een termijn van 3 maanden na de datum van het verbrandings- en reinigingsattest. Een nieuw attest levert het bewijs dat het toestel goed werkt en veilig is.
  • De huurder is verplicht
   • uitsluitend de brandstof te gebruiken waarvoor het toestel gemaakt is
   • zo te stoken dat de hinder en uitstoot van verontreinigende stoffen minimaal is
   • altijd de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant te respecteren.
  • Een nieuwe huurder moet bij de verhuurder de laatste 2 reinigings- en verbrandingsattesten opvragen.
  • De huurder houdt de laatste 2 reinigings- en verbrandingsattesten bij.
  • De huurder bezorgt een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de verhuurder.

  Publicaties

  Is jouw centrale verwarming klaar voor de winter?

  De folder bevat informatie over de verplichtingen voor een veilige, zuinige en milieuvriendelijke centrale verwarming.