Certificaat van bekwaamheid voor muurisolatie langs de binnenzijde

Een aannemer die buitenmuren langs de binnenzijde na-isoleert, kan na het volgen van een opleiding en het slagen in een examen een ‘certificaat van bekwaamheid’ behalen.

Om de kwaliteit op de na-isolatie van muren via de binnenzijde te verhogen werd door de Vlaamse overheid een kwaliteitssysteem uitgewerkt in combinatie met een premiesysteem via de netbeheerder.

Wie een premie van de netbeheerder voor muurisolatie langs de binnenzijde wil aanvragen moet

  • of een architect inschakelen die de werken begeleidt en de uitvoering van de werken controleert
  • of de werken laten doen door een aannemer met een certificaat van bekwaamheid of een certificaat van bekwaamheid als aspirant.

Voorwaarden

Wie een ‘certificaat van bekwaamheid’ wil verkrijgen, moet:

  • een erkende opleiding volgen
  • slagen voor een erkend examen
  • voldoen aan de toekenningsvoorwaarden.

Iedereen die slaagt in het examen krijgt een ‘certificaat van bekwaamheid als aspirant’. Aannemers die aantonen dat ze over voldoende praktijkervaring beschikken (minstens 5 werven binnenisolatie in een tijdspanne van minstens 3 jaar), krijgen een ‘certificaat van bekwaamheid’.

Het certificaat is 5 jaar geldig.

Procedure

Er wordt een korte (minstens 1 uur) en lange opleiding (minstens 7 uur) voorzien. U kunt maximaal 2 keer deelnemen aan het examen alvorens de opleiding opnieuw te moeten volgen. Bij twee keer niet slagen moet u de lange opleiding volgen voor u opnieuw kunt deelnemen aan het examen.

Door het VEA wordt een vrijblijvende oriëntatietest aangeboden om na te gaan of de beschikbare kennis voldoende is om enkel de korte opleiding te volgen.

Voor praktische informatie over de data, inschrijvingen, inschrijvingsgeld,... kunt u contact opnemen met de opleidingsinstelling zelf. Op energiesparen.be vindt u een overzicht van opleidingsinstellingen die deze opleiding aanbieden.