De jaarlijkse verbruiksfactuur voor energie

Uw leverancier produceert energie en uw netbeheerder vervoert die energie over zijn distributienet. Zij vragen daar uiteraard een vergoeding voor. Maar hoe bepalen zij de prijs en wat vermeldt een factuur precies?

De energiefactuur

 • U ontvangt slechts één factuur, een “all-in factuur”.
 • Uw factuur wordt verstuurd door uw energieleverancier, niet door de netbeheerder.
 • Voor meer uitleg over uw elektriciteits- en/of aardgasfactuur en de gehanteerde (net-)tarieven en heffingen contacteert u het best de klantendienst van uw energieleverancier. U vindt de contactgegevens op de factuur. U neemt het best schriftelijk contact op.

Hoe is uw energiefactuur opgebouwd?

Op de factuur die u van uw leverancier krijgt, is de energieprijs van uw leverancier verrekend. Ook de nettarieven van uw netbeheerder en de heffingen van de overheid maken deel uit van de factuur. De factuur bevat de volgende onderdelen.

 • Transmissienettarief: vergoeding voor transport en vervoer over de netten van Elia en Fluxys. Het transmissienettarief is een vast onderdeel van uw factuur. Afhankelijk van waar u woont, betaalt u deze tarieven aan Eandis of Infrax (uw distributienetbeheerder). De kost staat echter niet vast en is gelinkt aan uw verbruik (een hoger verbruik betekent een hogere transmissiekost). De federale regulator CREG keurt de transmissienettarieven goed.
 • Distributienettarief: vergoeding voor de netbeheerder (Eandis/Infrax) voor de energie die vervoerd wordt via hun distributienet. Deze distributienettarieven verschillen van netbeheerder tot netbeheerder. De VREG is bevoegd voor deze tarieven. Het distributienettarief is een vast onderdeel van uw factuur. De kost staat echter niet vast en is gelinkt aan uw verbruik (een hoger verbruik betekent een hogere distributiekost). De meterhuur op uw factuur is een vaste kost die niet samenhangt met uw verbruik en die u dus altijd moet betalen, ongeacht er verbruik is of niet. Vanaf 1 juli 2015 zullen zonnepaneleneigenaars met een terugdraaiende teller een aanvullend nettarief/prosumententarief moeten betalen voor gebruik van het distributienet.
 • Energiekost: deze wordt bepaald door de leverancier. Het is voornamelijk op dit niveau dat een leverancier zich kan profileren ten opzichte van andere leveranciers. Deze energiekost is afhankelijk van de volgende factoren:
  • kosten voor de productie of aankoop van elektriciteit en/of aardgas door de leverancier. Meer info over de evolutie van de prijzen vindt u op de website van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).
  • volume dat u als verbruiker afneemt en de manier en de momenten waarop u energie afneemt
  • administratieve kosten van de leverancier (bv. facturering, organiseren klantendienst,…)
  • een bijdrage voor de kosten die de leverancier maakt om te voldoen aan de openbare dienstverplichtingen (bijv. kost investering in productie groene stroom of WKK).
  • winstmarge van de leverancier

   De jaarlijkse hoeveelheid gratis elektriciteit is sinds 1 januari 2016 afgeschaft.

 • Heffingen en BTW: de heffingen worden bepaald door de verschillende overheden.

  • Federaal gaat het over de federale bijdrage (gebaseerd op uw verbruik) en de energiebijdrage (niet gebaseerd op uw verbruik). Vanaf 1 juli 2018 tot eind 2019 krijgt u een korting op de federale bijdrage. De opbrengsten van deze heffingen worden gebruikt voor de financiering van openbare dienstverplichtingen en de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteits- en aardgasmarkt.
  • In Vlaanderen betaalt u ook nog een Vlaamse energieheffing (niet gebaseerd op uw verbruik).
  • U betaalt ook 21% btw op de energie die u verbruikt.

Voor alle vragen omtrent uw energiefactuur en de gehanteerde tarieven en heffingen neemt u in de eerste plaats contact op met uw leverancier. Als u een klacht hebt, meldt u deze schriftelijk bij de leverancier. In tweede instantie kunt u een klacht indienen bij de Federale ombudsdienst energie.

Veelgestelde vragen

Contact

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)

Adres
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
Nijverheidsstraat 26-38
1040 Brussel
België
Telefoon
02 289 76 11
Fax
02 289 76 09
Contactpagina
http://www.creg.be/nl/contact
Website

Ombudsdienst voor Energie

Adres
Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II-laan 8 bus 6
1000 Brussel
België
Telefoon
02 211 10 60
Fax
02 211 10 69
E-mail
Contactpagina
http://www.ombudsmanenergie.be/nl/klacht-indienen
Website

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Adres
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
City-Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
België
Telefoon
0800 120 33
Fax
0800 120 57
E-mail
Website
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 17:00