Ik heb het sociaal tarief. Kan ik de V-test gebruiken en heeft het zin om van energieleverancier te veranderen?

Als u het sociaal tarief geniet, heeft het geen zin om van leverancier te veranderen om financiële redenen. U moet de V-test niet doen. U betaalt overal hetzelfde tarief.

De sociale maximumprijzen staan ook in de leveranciersvergelijking. Iedere energieleverancier is verplicht om dit tarief aan te bieden aan de klant die kan aantonen hiervoor in aanmerking te komen.

Het sociaal tarief wordt sinds 2010 automatisch toegekend aan iedereen die aan de voorwaarden voor het sociaal tarief voldoet.

Het kan wel interessant zijn om de kwaliteit van de dienstverlening van de verschillende energieleveranciers met elkaar te vergelijken via de servicecheck.

Andere veelgestelde vragen