Distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas

Sinds 1 juli 2014 is de Vlaamse overheid bevoegd voor het bepalen van de distributienettarieven voor gas en elektriciteit. Deze bevoegdheid is in handen van de Vlaamse Regulator van de Elektricteits- en Gasmarkt (VREG). Het distributienettarief is een onderdeel van uw energiefactuur en is een vergoeding voor de netbeheerder voor het vervoer van uw energie via het distributienet.

Deze nettarieven verschillen van netbeheerder tot netbeheerder. Uw netbeheerder kunt u niet vrij kiezen. Wie uw netbeheerder is, is afhankelijk van de plaats van uw aansluiting.

Distributienettarieven vanaf 2018

De tarieven die gelden vanaf 1 januari 2018 vindt u op de website van de VREG. Voor een gezin met een gemiddeld jaarverbruik van 3.500 kWh elektriciteit dalen de nettarieven gemiddeld met 16,6 euro. Afhankelijk van de woonplaats (en de beheerder) is de situatie wel verschillend.

Distributienettarieven vóór 2018

De tarieven die van toepassing waren in 2014, 2015, 2016 en 2017 vindt u terug op de website van de VREG.

Meer informatie

Veelgestelde vragen