Een klacht over de VREG

Hebt u een klacht

 • over het prosumententarief?
 • over de manier waarop de VREG uw vraag behandelde
 • over een medewerker van de VREG?

Dan kunt u een klacht indienen. Volg hiervoor volgende 3 stappen.

 • 1

  Dossierbehandelaar bij de VREG

  Contacteer altijd eerst de persoon die uw dossier bij de VREG behandelt om uw probleem te bespreken.

 • 2

  Klachtenbehandelaar van de VREG

  Als u niet tevreden bent over het antwoord of de oplossing van uw dossierbehandelaar, neem dan contact op met de klachtenbehandelaar van de VREG.

  • De klachtenbehandelaar stuurt een bevestiging van ontvangst binnen 10 kalenderdagen.
  • De klacht moet binnen 45 kalenderdagen na ontvangst behandeld worden.
  • De dossierbehandelaar zal eerst controleren of het echt om een klacht gaat en of de klacht ontvankelijk is. Een klacht is niet ontvankelijk als:
   • ze betrekking heeft op iets waarvoor eerder al een klacht werd behandeld
   • ze betrekking heeft op feiten van meer dan 1 jaar geleden
   • een georganiseerd administratief beroep nog mogelijk is
   • er al een rechtszaak loopt
   • de klager geen belang kan aantonen.
  • De klachtenbehandelaar respecteert het beroepsgeheim.
  • De betrokken personeelsleden, dossierbehandelaar en ondertekenaar van de briefwisseling kunnen bij het onderzoek geraadpleegd worden.
  • De klachtenbehandelaar kan enkel vragen dat de betrokken personeelsleden de situatie rechtzetten of hun aanpak veranderen.
  • De klachtenbehandelaar zal de betrokken personeelsleden op de hoogte brengen van zijn bevindingen.
 • 3

  Vlaamse Ombudsdienst

  Als u niet tevreden bent over het antwoord dat u kreeg in stap 2, neem dan contact op met de Vlaamse Ombudsdienst.

Contact

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Adres
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
Koning Albert II laan 20 bus 19
1000 Brussel
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 13 50
E-mail
Website

Vlaamse Ombudsdienst

Adres
Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
België
Telefoon
1700
Fax
02 552 48 00
E-mail
Website
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 17:00