chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Energieheffing: verhoogde bijdrage Energiefonds

  De Vlaamse regering keurde in december 2015 een verhoogde energieheffing per actief afnamepunt van elektriciteit goed. Het is de bestaande heffing bijdrage Energiefonds die nu bestaat uit een vaste, maandelijkse vergoeding van beperkte omvang die wordt omgevormd tot een jaarlijkse heffing. Deze heffing is ook gekend onder de naam Turteltaks. De verhoogde heffing is gebaseerd op het verbruik, is ingaan vanaf 1 maart 2016 en wordt aangerekend via de elektriciteitsfactuur. Hoe lang de heffing zal aangerekend worden is onduidelijk. Deze heffing moet de historische schuld van de groenestroomcertificaten wegwerken.

  Afnamepunt

  De heffing wordt aangerekend aan elke afnemer die in de loop van het heffingsjaar over een actief afnamepunt beschikte dat gelegen is in Vlaanderen en dat toegang verleent tot het elektriciteitsdistributienet (ook een plaatselijk vervoersnet of een gesloten distributienetwerk). Of u nu een ‘regulier’ contract heeft of een leegstandscontract, maakt geen verschil. U zal per afnamepunt de heffing moeten betalen. Voor bedrijven is er geen aparte regeling voorzien, zij betalen ook per afnamepunt. Bedrijven die rechtstreeks aangesloten zijn op het hoogspanningsnet betalen de verhoogde bijdrage niet.

  Indien er meerdere afnamepunten zijn, zal de heffing ook meerdere keren worden aangerekend. Een afnamepunt is niet hetzelfde als een meter. U kunt perfect twee meters hebben, maar maar 1 afnamepunt. Concreet komt elk afnamepunt overeen met één EAN-nummer. Staat op elke meter hetzelfde EAN-nummer, dan is er slechts één afnamepunt. Hebt u twee verschillende EAN-nummers, dan is er sprake van twee aansluitingspunten.

  Tarief

  Tot 29 februari 2016 betaalt u de gewone bijdrage Energiefonds (per afnamepunt 0,25 eurocent per maand). Vanaf 1 maart 2016 wordt de bijdrage berekend op basis van het verbruik. Voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3.500 kWh per jaar en 1 afnamepunt in huis gaat het om 100 euro per jaar. Het gaat om een jaarlijkse heffing per afnamepunt voor elektriciteit, waarop geen btw wordt aangerekend. Mensen met een elektrische verwarming hebben vaak een hoger verbruik, afnemers die meer dan 5000 kWh (5 MwH) verbruiken, zullen een hogere heffing betalen (zie tabel). Beschermde afnemers, klanten met een actieve budgetmeter of stroombegrenzer betalen 25 euro per jaar ongeacht hun jaarverbruik.

  De Vlaamse regering verlaagde de energieheffing tot 290 euro (jaarlijks te indexeren) voor wie jaarlijks 20 tot 25 Mwh elektriciteit verbruikt. Deze verlaging trad in werking vanaf 1 januari 2017. Voor een verbruik van 20 tot 25 MWh verbruikt in 2016 blijft het tarief van 770 euro gelden

  Voor gezinnen en kmo’s met een jaarlijkse meteropname zal er gekeken worden naar het verbruik van de laatste twaalf maanden. Per afnamepunt moet u het verbruik van alle meters optellen om uw totale verbruik te kennen.

  Indien u een jaarlijkse afrekeningsfactuur ontvangt, dan kan uw leverancier eventueel de voorschotfacturen verhogen zodat het verschil tussen wat u reeds betaald heeft en wat u nog moet betalen bij de eindafrekening niet te groot is. U kunt ook zelf aan uw leverancier vragen om uw voorschotfacturen aan te passen. Onderstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2017.

  Verbruik Totale heffing (euro/jaar)
  Beschermde klanten, actieve budgetmeter, actieve stroombegrenzer 25,85
  tot 5 MegaWh 103,37
  5 tot 10 MWh 134,37
  10 tot 25 MWh 299,75
  25 tot 50 MWh 795,88
  50 tot 100 MWh 1343,69
  100 tot 500 MWh 1912,18
  500 MWh tot 1 GigaWh 2687,38
  1 tot 5 GWh 6718,45
  5 tot 20 GWh 16.537,71
  20 tot 50 GWh 31.008,21
  50 tot 100 GWh 77.520,51
  100 tot 250 GWh 103.360,68
  vanaf 250 GWh 124.032,81

  Contact

  Ombudsdienst voor Energie