chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Energieheffing: verhoogde bijdrage Energiefonds

  Het Grondwettelijk Hof heeft het decreet dat de Vlaamse energieheffing invoerde, beter bekend als de ‘Turteltaks’, in juni 2017 vernietigd. Volgens het Grondwettelijk Hof is de energietaks in strijd met de fiscale regel dat de gewesten geen belastingen mogen heffen op zaken waarop al een federale heffing bestaat. Aangezien er sinds 1999 al een federale belasting bestaat op het elektriciteitsverbruik, een heffing per verbruikte kilowattuur, mag de Vlaamse overheid dat niet nog eens doen.

  Vanaf 1 januari 2018 mogen de energieleveranciers de heffing niet meer aanrekenen.

  • De bijdragen voor 2016 en 2017 moeten wel nog  betaald worden en kunnen niet teruggevorderd worden.
  • Op 23 september 2017 werd debijdrage kosten groene stroom en WKK’ verhoogd om de afschaffing van de Turteltaks te compenseren.

  Energieheffing tot 31 december 2017

  De Vlaamse regering keurde in december 2015 een energieheffing per actief afnamepunt van elektriciteit goed. De energieheffing is een jaarlijkse heffing per actief afnamepunt. De verhoogde heffing gebaseerd op het verbruik, was van kracht sinds 1 maart 2016 en werd aangerekend via de elektriciteitsfactuur. Deze heffing moest de historische schuld van de groenestroomcertificaten wegwerken.

  Afnamepunt

  De heffing wordt aangerekend aan elke afnemer die in de loop van het heffingsjaar over een actief afnamepunt beschikte dat gelegen is in Vlaanderen en dat toegang verleent tot het elektriciteitsdistributienet (ook een plaatselijk vervoersnet of een gesloten distributienetwerk). Of u nu een ‘regulier’ contract heeft of een leegstandscontract, maakt geen verschil. U zal per afnamepunt de heffing moeten betalen. Voor bedrijven is er geen aparte regeling voorzien, zij betalen ook per afnamepunt. Bedrijven die rechtstreeks aangesloten zijn op het hoogspanningsnet betalen de verhoogde bijdrage niet.

  Indien er meerdere afnamepunten zijn, zal de heffing ook meerdere keren worden aangerekend. Een afnamepunt is niet hetzelfde als een meter. U kunt perfect twee meters hebben, maar maar 1 afnamepunt. Concreet komt elk afnamepunt overeen met één EAN-nummer. Staat op elke meter hetzelfde EAN-nummer, dan is er slechts één afnamepunt. Hebt u twee verschillende EAN-nummers, dan is er sprake van twee aansluitingspunten.

  Tarief

  Tot 29 februari 2016 betaalt u de gewone bijdrage Energiefonds (per afnamepunt 0,25 eurocent per maand). Vanaf 1 maart 2016 wordt de bijdrage berekend op basis van het verbruik. Voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3.500 kWh per jaar en 1 afnamepunt in huis gaat het om 100 euro per jaar. Het gaat om een jaarlijkse heffing per afnamepunt voor elektriciteit, waarop geen btw wordt aangerekend. Mensen met een elektrische verwarming hebben vaak een hoger verbruik, afnemers die meer dan 5000 kWh (5 MwH) verbruiken, zullen een hogere heffing betalen (zie tabel). Beschermde afnemers, klanten met een actieve budgetmeter of stroombegrenzer betalen 25 euro per jaar ongeacht hun jaarverbruik.

  De Vlaamse regering verlaagde de energieheffing tot 290 euro (jaarlijks te indexeren) voor wie jaarlijks 20 tot 25 Mwh elektriciteit verbruikt. Deze verlaging trad in werking vanaf 1 januari 2017. Voor een verbruik van 20 tot 25 MWh verbruikt in 2016 blijft het tarief van 770 euro gelden

  Voor gezinnen en kmo’s met een jaarlijkse meteropname zal er gekeken worden naar het verbruik van de laatste twaalf maanden. Per afnamepunt moet u het verbruik van alle meters optellen om uw totale verbruik te kennen.

  Indien u een jaarlijkse afrekeningsfactuur ontvangt, dan kan uw leverancier eventueel de voorschotfacturen verhogen zodat het verschil tussen wat u reeds betaald heeft en wat u nog moet betalen bij de eindafrekening niet te groot is. U kunt ook zelf aan uw leverancier vragen om uw voorschotfacturen aan te passen. Onderstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2017.

  Verbruik Totale heffing (euro/jaar)
  Beschermde klanten, actieve budgetmeter, actieve stroombegrenzer 25,85
  tot 5 MegaWh 103,37
  5 tot 10 MWh 134,37
  10 tot 25 MWh 299,75
  25 tot 50 MWh 795,88
  50 tot 100 MWh 1343,69
  100 tot 500 MWh 1912,18
  500 MWh tot 1 GigaWh 2687,38
  1 tot 5 GWh 6718,45
  5 tot 20 GWh 16.537,71
  20 tot 50 GWh 31.008,21
  50 tot 100 GWh 77.520,51
  100 tot 250 GWh 103.360,68
  vanaf 250 GWh 124.032,81

  Contact

  Ombudsdienst voor Energie