Ik heb zonnepanelen geplaatst, maar ik krijg geen groenestroomcertificaten. Moet ik het prosumentarief ook betalen?

Ja, elke zonnepaneleneigenaar moet betalen. Er is geen onderscheid gemaakt. Alle zonnepaneleneigenaars met terugdraaiende teller moeten het prosumententarief betalen, omdat alle zonnepaneleneigenaars kosten veroorzaken die voortvloeien uit de aansluiting op en het gebruik van het distributienet.

Andere veelgestelde vragen