Wat is een bandingfactor? Hoe wordt het aantal groenestroomcertificaten berekend?

Als u zonnepanelen plaatste vanaf 2013 is het aantal kWh dat recht geeft op één groenestroomcertificaat afhankelijk van de zogenaamde bandingfactor. Deze bandingfactor kan elke 6 maanden geactualiseerd worden, een overzicht vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA).

De bandingfactor heeft een impact op de hoeveelheid stroom die opgewekt moet worden om een certificaat te verdienen. Belangrijk om weten is dat er bij de berekening van de bandingfactoren:

  • altijd een rendement van 5% op de investering wordt gegarandeerd.
  • impact is van de invoering van het prosumententarief voor eigenaars van PV-installaties met een vermogen van de omvormer tot en met 10 kW (sinds 1 juli 2015).

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) staat in voor de berekening van de bandingfactoren, een evaluatierapport over de berekening is te vinden op de website van het VEA.

Berekening van certificaten

De meterstand die u doorgeeft voor zonnepanelen van maximaal 10 kW gaat meestal over de elektriciteitsproductie van verschillende maanden. Het is mogelijk dat de bandingfactor intussen werd aangepast.

De elektriciteitsproductie wordt dan verdeeld over de verschillende maanden tussen deze en de vorige meterstand. De opbrengst per maand wordt dan omgezet naar groenestroomcertificaten, rekening houdend met de bandingfactor die voor die maand van toepassing was.

U kunt uw meterstand pas doorgeven wanneer uw zonnepanelen genoeg hebben geproduceerd voor minstens één volledig groenestroomcertificaat. Wanneer u geen volledig volgend certificaat hebt opgewekt, maar slechts een deel dan wordt dat deel bewaard en opgeteld als een volgende meterstand wordt doorgegeven. U bent dat deel van het certificaat dus niet kwijt.

Voor meer informatie over de berekening van uw certificaten kunt u bij uw netbeheerder terecht.

Andere veelgestelde vragen