Meterstanden van zonnepanelen doorgeven voor certificaten

Wanneer uw zonnepanelen voldoende elektriciteit hebben geproduceerd, komt uw installatie in aanmerking voor een groenestroomcertificaat.

Installaties ≤ 10 kW

De beginmeterstand is de stand die op de AREI-keuring is genoteerd. De productiemeting moet gebeuren door middel van een aparte meter productiemeter of groenestroomteller.

U moet u zelf uw meterstand doorgeven aan de netbeheerder.

Nadat de meterstand werd goedgekeurd, worden de groenestroomcertificaten automatisch aan de netbeheerder verkocht. Maximaal 6 weken later ontvangt u het geld op uw rekening. Afhankelijk van de meterstand die u doorgeeft, hebt u al dan niet recht op een groenestroomcertificaat

Grote installaties (> 10 kW)

Uw netbeheerder zal zelf elke maand doorgeven hoeveel elektriciteit uw installatie heeft geproduceerd. U moet hiervoor zelf geen stappen ondernemen.

Zo gauw deze gegevens zijn verwerkt worden de toegekende groenestroomcertificaten automatisch verkocht worden aan uw netbeheerder, als u daarvoor gekozen heeft. Als u btw-plichtig bent, moet u bij elke verkoop een factuur aan uw netbeheerder bezorgen.

Een overschot van de ene maand wordt opgeteld bij de productie van de volgende maand en gaat dus niet verloren.

Veelgestelde vragen