Naar minder fossiele brandstoffen voor woningverwarming

Op 20-7-2018 nam de Vlaamse regering enkele beslissingen die het gebruik van fossiele brandstoffen (stookolie, aardgas, ...) voor woningverwarming moeten verminderen.

 • In het Interfederale Energiepact staat dat de verkoop van stookolieketels vanaf 2035 verboden wordt. De Vlaamse overheid wil echter sneller gaan en zal daarom vanaf 2021 (via de EPB-regelgeving) geen stookolieketels meer toelaten bij nieuwbouw en bij ingrijpende energetische renovatie. Er komt dus vanaf 2021 nog geen algemeen verbod op de verkoop van stookolieketels, zoals eerder was bekend gemaakt.
 • Woningen in nieuwe verkavelingen krijgen vanaf 2021 geen aansluiting meer op aardgas, maar verwarmen met een warmtepomp of kunnen aansluiten op een warmtenet.
 • Voor een warmtepompboiler komt er vanaf 2019 een premie van 400 euro, die uitdooft in 2024.
 • Wie een residentiële woning verwerft vanaf 2021, zal wellicht moeten investeren in energiebeparende maatregelen. Er komt immers een verplichting dat die woning binnen de 5 jaar na de verwerving aan minstens 3 van deze 6 maatregelen moet voldoen:
  • dakisolatie (Umax= 0,24 W/m2 .K)
  • muurisolatie (Umax= 0,24 W/m2 .K)
  • vensters (profielen en beglazing) (Umax= 1,7 W/m2 .K en Uglas= 1,1 W/m2 .K)
  • vloerisolatie (Umax= 0,24 W/m2 .K)
  • condensatieketel niet ouder dan 15 jaar of warmtepomp
  • vernieuwbare energieboiler: warmtepompboiler of zonneboiler.
 • Sommige woningen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is. De Vlaamse overheid wil daarom het btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw in bepaalde Vlaamse centrumsteden (i.p.v. 21%) uitbreiden naar heel Vlaanderen door het invoeren van een Vlaamse slooppremie van 7.500 euro voor wie op dit moment niet in aanmerking komt voor het verlaagd btw-tarief. Vermoedelijk zal de premie aangevraagd kunnen worden vanaf januari 2019 voor sloop-en-bouwaanvragen van 1-10-2018 tot en met 31-10-2019. De exacte voorwaarden en procedure voor deze premie zijn er nog niet.

 

Deze maatregelen zijn nog niet definitief goedgekeurd. De details worden later bekendgemaakt.

De maatregelen zijn onderdeel van de conceptnota ‘'Ontwerp van Vlaams Energieplan 2021-2030’. Over dit plan wordt nu het advies ingewonnen van de Minaraad en van de SERV. Het zal worden overgemaakt aan ENOVER (het energieoverleg tussen de federale staat en de gewesten) en aan de Nationale Klimaatcommissie.