Naar minder fossiele brandstoffen voor woningverwarming

Op 20-7-2018 nam de Vlaamse regering enkele beslissingen die het gebruik van fossiele brandstoffen (stookolie, aardgas, ...) voor woningverwarming moeten verminderen.

  • In het Interfederale Energiepact staat dat de verkoop van stookolieketels vanaf 2035 verboden wordt. De Vlaamse overheid wil echter sneller gaan en zal daarom vanaf 2021 (via de EPB-regelgeving) geen stookolieketels meer toelaten bij nieuwbouw en bij ingrijpende energetische renovaties. Er komt dus vanaf 2021 nog geen algemeen verbod op de verkoop van stookolieketels, zoals eerder was bekend gemaakt.
  • Woningen in nieuwe verkavelingen krijgen vanaf 2021 geen aansluiting meer op aardgas, maar verwarmen met een warmtepomp of kunnen aansluiten op een warmtenet.
  • Voor een warmtepompboiler komt er vanaf 2019 een premie van 400 euro, die uitdooft in 2024.
  • Wie een woning verwerft, zal ervoor moeten zorgen dat die binnen de 5 jaar aan minstens 3 van deze 6 maatregelen voldoet:┬ádak-, muur-, vloerisolatie, superisolerend glas, een condensatieketel van maximum 15 jaar oud en/of een hernieuwbare energieboiler (warmtepomp- of zonneboiler).
  • Sommige woningen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is. De Vlaamse overheid wil daarom het BTW-tarief van 6% voor sloop en heropbouw uitbreiden naar alle Vlaamse stads- en dorpskernen, en mensen extra stimuleren met een Vlaamse slooppremie.

Deze maatregelen zijn nog niet definitief goedgekeurd. De details worden later bekendgemaakt.

De maatregelen zijn onderdeel van de conceptnota ‘'Ontwerp van Vlaams Energieplan 2021-2030’. Over dit plan wordt nu het advies ingewonnen van de Minaraad en van de SERV. Het zal worden overgemaakt aan ENOVER (het energieoverleg tussen de federale staat en de gewesten) en aan de Nationale Klimaatcommissie.