Wanneer moet het onderhoud uiterlijk plaatsgevonden hebben?

Uw cv-installatie moet, afhankelijk van de brandstof, jaarlijks of 2-jaarlijks onderhouden worden:

  • Centrale verwarming op gasvormige brandstof (aardgas, propaan, butaan) met een vermogen vanaf 20 kW: 2-jaarlijks
  • Centrale verwarming op vloeibare brandstof (stookolie) met een vermogen vanaf 20 kW: jaarlijks
  • Centrale verwarming op vaste brandstof (hout, pellets, steenkool): jaarlijks

Deze periode kan met maximaal 3 maanden verlengd worden, maar het volgende onderhoud moet dan wel opnieuw gebeuren op basis van de oorspronkelijke datum. Het vermogen in kilowatt (kW) staat vermeld op het kenplaatje op uw ketel. 

Andere veelgestelde vragen