Wat als mijn cv-installatie afgekeurd wordt?

Uw ketel moet bepaalde verbrandingswaarden behalen. Als bij keuring of onderhoud blijkt dat die waarden niet behaald worden, dan werkt de ketel niet goed.

Een ketel moet ook veilig zijn. Daarom checkt de erkende technicus onder meer:

  • of er voldoende luchttoevoer is naar de ketel
  • of de schoorsteen (type B) genoeg trekt
  • of de rookgasafvoerkanalen en de gasleiding gasdicht zijn.

Als de technicus vaststelt dat de ketel niet goed werkt en/of niet veilig is, dan hebt u 3 maanden de tijd om de tekortkomingen weg te werken. Dat kan door de ketel te vervangen of door andere noodzakelijke maatregelen: uw erkend technicus kan u daarbij adviseren. Na het wegwerken van de tekortkomingen, moet een nieuw reinigings- en verbrandingsattest worden opgesteld.

Als u na 3 maanden blijft stoken met een ketel die niet goed en/of veilig werkt, dan pleegt u een milieumisdrijf. De gemeentelijke milieuambtenaar en/of de toezichthouders van de lokale politiezone kunnen daarvoor een proces-verbaal opstellen. Bovendien schendt u mogelijks de voorwaarden van uw brandverzekering.

Als u het afgekeurde toestel vervangt, kies dan voor hernieuwbare energie, zoals een warmtepomp of een hybride systeem (bijvoorbeeld een kleine gasketel in combinatie met een zonneboiler en/of warmtepomp). Wanneer u toch voor fossiele brandstof kiest, kies dan een condensatieketel die afgestemd is op de warmtevraag van uw woning. Het energieverbruik zal lager zijn, de werking veiliger en u zult ook minder vervuilende stoffen uitstoten. Een ketel met een te groot vermogen is onnodig, verbruikt meer energie en is duurder in aankoop en gebruik. Vraag een erkende technicus in uw buurt voor meer informatie.

Andere veelgestelde vragen