Wat als mijn cv-installatie afgekeurd wordt?

Uw ketel moet bepaalde verbrandingswaarden behalen. Als bij keuring of onderhoud blijkt dat die waarden niet behaald worden, dan werkt de ketel niet goed. U hebt dan 3 maanden de tijd om dat te verhelpen.

Een ketel moet ook veilig zijn. Daarom checkt de erkende technicus onder meer:

  • of er voldoende luchttoevoer is naar de ketel
  • of de schoorsteen (type B) genoeg trekt
  • of de rookgasafvoerkanalen en de gasleiding gasdicht zijn.

Als de technicus vaststelt dat de ketel niet veilig is, dan hebt u 3 maanden de tijd om de problemen weg te werken. Dat kan door de ketel te vervangen of door andere noodzakelijke maatregelen: uw erkend technicus kan u daarbij adviseren.

Na het wegwerken van de tekortkomingen, moet een nieuw reinigings- en verbrandingsattest worden opgesteld.

Als u toch stookt met een ketel die niet goed werkt of niet veilig is, dan wordt dat beschouwd als een milieumisdrijf. U kunt daarvoor een proces-verbaal krijgen, eventueel gekoppeld aan andere maatregelen.

Als u het afgekeurde toestel vervangt, kies dan voor een condensatieketel of hoogrendementsketel: het energieverbruik zal lager zijn, de werking zal beter en veiliger zijn en u zult ook minder vervuilende stoffen uitstoten.

Andere veelgestelde vragen