chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verplichte verwarmingsaudit voor cv-installatie die ouder is dan 5 jaar

  De eigenaar van een centraal stooktoestel (centrale verwarming)

  • dat ouder is dan 5 jaar en
  • een vermogen heeft van 20 kilowatt (kW) of meer

  is verplicht om regelmatig een verwarmingsaudit te laten uitvoeren. Een verwarmingsaudit is een grondig onderzoek van uw verwarmingsinstallatie, waarbij gekeken wordt naar het rendement ervan. Ook wordt onderzocht of de grootte van de ketel past bij de verwarmingsbehoeften van het gebouw.

  De audit is verplicht voor centrale stooktoestellen die gebruikt worden voor de verwarming van woningen, kantoren, niet-woongebouwen, … Als u huurder bent, dan moet de verhuurder ervoor zorgen dat de audit uitgevoerd wordt.

  De verwarmingsaudit is niet verplicht voor afzonderlijke verwarmingstoestellen (toestellen die niet zijn aangesloten op een centraal stooktoestel): kachels, gashaarden, open haarden, doorstroomketels, badgeisers, elektrische toestellen, collectoren, ...

  Voorwaarden

  Om de hoeveel jaar moet uw installatie een verwarmingsaudit ondergaan? En wie mag de audit uitvoeren? Dat hangt af van de brandstof en het vermogen van uw installatie. Het vermogen staat vermeld op het kenplaatje op uw ketel.

  Brandstof

  Vermogen
  van de ketel(s)
  in kilowatt (kW)

  Aantal ketels

  Wanneer en hoe vaak een audit?

  Door wie?

  Vloeibare brandstof
  (stookolie/mazout)
  Minder dan 20 kW   Verwarmingsaudit niet verplicht.  
   

  Van 20 kW tot en met 100 kW

  Eén ketel

  Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar oud is geworden en nadien vijfjaarlijks

  Erkende technicus vloeibare brandstof

     

  Meerdere
  ketels

  Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar oud is geworden en nadien vijfjaarlijks

  Erkende technicus verwarmingsaudit

    Meer dan 100 kW Eén of meerdere ketels

  Tweejaarlijks vanaf 3 mei 2013

  Erkende technicus verwarmingsaudit

  Gasvormige brandstof Minder dan 20 kW   Verwarmingsaudit niet verplicht.  
   

  Van 20 kW
  tot en met 100 kW

  Eén ketel

  Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar oud is geworden en nadien vijfjaarlijks

  Erkende technicus gasvormige brandstof

     

  Meerdere
  ketels

  Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar oud is geworden en nadien vijfjaarlijks

  Erkende technicus verwarmingsaudit

   

  Meer dan 100 kW

  Eén of meerdere ketels

  Vierjaarlijks vanaf 3 mei 2013

  Erkende technicus verwarmingsaudit

  Vaste brandstof Minder dan 20 kW   Verwarmingsaudit niet verplicht.  
    Vanaf 20 kW

  Eén of meerdere ketels

  Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar oud is geworden en nadien vijfjaarlijks

  Erkende technicus verwarmingsaudit

   

  Procedure

  Na de verwarmingsaudit krijgt de eigenaar/verhuurder een auditrapport van de technicus. Op het rapport moeten altijd de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de erkende technicus die de audit heeft uitgevoerd. De eigenaar houdt het verwarmingsauditrapport bij zolang het toestel in gebruik is en er geen nieuwe verwarmingsaudit werd uitgevoerd.

  In het rapport staan adviezen over het rendement van de installatie en de mogelijkheden om de prestaties van uw installatie te verbeteren. U komt ook te weten hoeveel u kunt besparen als u uw oude ketel laat vervangen door een modern, zuinig centraal stooktoestel of door andere aanpassingen.
  Aan de adviezen zijn geen verplichtingen verbonden. Op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie kunt u zien hoe u energiezuinige stooktoestellen kunt herkennen.

  Uitzonderingen

  Centrale stooktoestellen met een vermogen dat kleiner is dan 20 kilowatt (kW) vallen niet onder deze wettelijke regeling. U kunt het vermogen aflezen op het kenplaatje op uw ketel.

  Wetgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van [centrale] stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.
  • VLAREL-besluit van 23 april 2013.
  • Europese Richtlijn 2010/31/EU rond de energieprestaties van gebouwen.

  Publicaties

  Is jouw centrale verwarming klaar voor de winter?

  De folder bevat informatie over de verplichtingen voor een veilige, zuinige en milieuvriendelijke centrale verwarming.