Warmte-krachtcertificaten

Een micro-WKK (warmte-krachtkoppeling) heeft een elektrisch vermogen van minder dan 50 kW en is eenvoudig gezegd een centrale verwarmingsketel die naast warmte ook elektriciteit produceert. Bij zo'n gelijktijdige opwekking van warmte en elektriciteit door een WKK wordt energie bespaard. Een micro-WKK is zinvol als er in een woning een voldoende grote vraag naar warm water en verwarming is, bij voorkeur gedurende het hele jaar.

Voor een kwalitatieve WKK-installatie (warmte-krachtkoppeling) kunt u steun krijgen van de Vlaamse overheid in de vorm van warmte-krachtcertificaten. U kunt uw warmte-krachtcertificaten verkopen aan een energieleverancier of de netbeheerder.

Certificaten aanvragen

Op Energiesparen.be vindt u de voorwaarden en het online aanvraagformulier.

Berekening van het aantal toe te kennen certificaten

U krijgt een aantal certificaten op basis van de warmte-krachtbesparing, niet voor de geproduceerde elektriciteit.

Op energiesparen.be (de website van het Vlaams Energieagentschap), vindt u meer informatie over de berekening van het aantal toe te kennen certificaten.

Verkoop van certificaten

Warmte-krachtcertificaten bestaan enkel in elektronische vorm en wordenĀ uitgereikt, verhandeld en ingeleverd via de online certificatendatabank.

Voor installaties met een startdatum vanaf 1 januari 2013 is de minimumwaarde 31 euro per warmte-krachtcertificaat. Die minimumwaarde is gegarandeerd voor de periode van 10 jaar vanaf de datum van indienstname.

Op de website van de VREG vindt u meer informatie over: