Zonnegids

De Zonnegids wil eigenaars van grote daken en sympathisanten beter informeren over hoe ze een zonnepanelenproject kunnen doen slagen.

Scholen, zorginstellingen, jeugdbewegingen, bedrijven,... hebben vaak een groot dakoppervlak. Op de Zonnekaart Vlaanderen kan men nagaan of het dak geschikt is voor zonne-installaties. Daken die op die Zonnekaart donkergroen zijn ingekleurd, kunnen met zonnepanelen erop méér energie opleveren dan nodig voor gezinsverbruik. Op die daken kunnen dus grotere zonne-installaties geplaatst worden.

Een groot zonneproject kan een interessante lokale bron van inkomsten zijn. Tegelijk is zo'n zonneproject opstarten vaak complex.

  • Hoe en hoeveel in zonne-energie investeren?
  • Wat als de eigenaar van een groot dak zelf niet genoeg middelen heeft om te investeren in een zonne-installatie?
  • Hoe kan men de samenwerking met andere actoren opzetten?
  • ...

De Zonnegids geeft antwoord op dat soort vragen.

Publicaties

Zonnegids. Praktisch naar succesvolle projecten

De Zonnegids is een handleiding met concrete tips voor iedereen die voluit voor een nieuw zonneproject wil gaan. De gids bevat een stappenplan, uitleg over groenestroomcertificaten, aanbevelingen voor een goed businessplan en tips om een installateur te kiezen. Er is ook aandacht voor veelgehoorde bekommernissen en voor de cases van pioniers, die vandaag al met hun zonneproject meebouwen aan een