Energieleveranciers en energiecontracten

Energieleveranciers en energiecontracten

De productie en levering van elektriciteit en aardgas aan de gebruikers gebeurt door de energieleveranciers. Daarvoor hebben ze een vergunning nodig van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteit- en Gasmarkt (VREG). Een overzicht van alle leveranciers staat op de website van VREG.

Een leverancier kiezen en contract afsluiten

U kiest een energieleverancier het best na een goede vergelijking. De CREG-scan vergelijkt uw contract dat u in het verleden sloot met het huidig aanbod. Dit gebeurt op basis van een gemiddeld verbruik. Als de test aangeeft dat u kunt besparen, kunt u met de V-test van de VREG de goedkoopste leverancier vinden. Aanvullend kunt u met de servicecheck de kwaliteit van de dienstverlening van de leveranciers vergelijken. De herkomstvergelijker toont u per leverancier wat de energiebronnen zijn (fossiel, kernenergie, hernieuwbare energie, warmtekrachtkoppeling...) en uit welk land elke soort stroom komt.

Nadat u een keuze hebt gemaakt, sluit u met deze leverancier een energiecontract af. Elke verbruiker in Vlaanderen (alleenstaande, gezin, zelfstandige, bedrijf, overheidsinstelling, …) moet een contract afsluiten met een energieleverancier. Energie afnemen zonder contract is verboden. U moet een contract afsluiten als u verhuist naar een woning die aangesloten is op het net en u nog geen contract hebt. Ook bijvoorbeeld als uw huisgenoot vertrekt en het contract meeneemt of als de eigenaar van uw studentenkamer geen contract heeft.

Breng uw energielevancier op de hoogte bij verhuis

Bij een verhuis moet u uw lopende energiecontract niet stopzetten. Uw contract wordt verdergezet op uw nieuwe adres. U moet uw leverancier wel tijdig inlichten over de verhuis. Daarvoor kunt u gebruik maken van het energieovernamedocument. Vul 1 energieovernamedocument in voor het oude adres en ook 1 voor het nieuwe adres. Als er later discussie over de meterstanden ontstaat, kan de leverancier dat document opvragen als bewijs van de overeengekomen meterstanden.

Veranderen van energieleverancier

Als u van leverancier wilt veranderen, dan moet u enkel een contract met een andere leverancier tekenen. U moet uw huidige contract dus niet opzeggen. Uw nieuwe leverancier regelt alles. Hou wel rekening met een opzegtermijn van 1 maand.

Klacht over uw energieleverancier

Hebt u een klacht over een energieleverancier omdat uw factuur niet klopt, uw verbruik verkeerd werd ingeschat, ...? Dien altijd eerst schriftelijk klacht in bij de leverancier zelf.